Body Stress Release - Heerenveen
Unlocking tension Restoring self-healing
Klachten

Omgaan met klachten over een BSR-behandeling

  • Voor klachten over de behandeling kunt u zich in eerste instantie wenden tot uw practitioner.
  • Bent u niet tevreden over de uitkomst, dan bieden wij u aan om gratis gebruik te maken van onze klachtenfunctionaris.
    Wij vallen als CAT-therapeuten onder de Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT).
    GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie.
    Voor meer informatie klik hier/